Kada se iz doline rijeke Ljubine magistralnom cestom Sarajevo - Tuzla popne za kojih 150 metara nadmorske visine, putnik se nađe na početku prostrane Nišićke visoravni. Prema zapadu i sjeveru pružaju se valovite planinske livade, a prema jugu i istoku velike i guste šume. Na nekoliko mjesta pojavljuju se i stjenoviti krečnjački grebeni, koji cijelom pejzažu daju obilježja jedinstvene prirodne cjeline.

Izradom elaborata "Valorizacija prirodnih vrijednosti područja Bijambare", čiji je nosilac projekta Kantonalni zavod za zaštitu kulturnohistorijskog i prirodnog naslijeđa Sarajevo, u saradnji sa Centrom za ekologiju i prirodne resurse Prirodno-matematičkog fakulteta Univerziteta u Sarajevu, identifikovane su i potvrđene visoke prirodne vrijednosti šireg područja Bijambara, te je na osnovu njih na sjednici Skupštine Kantona Sarajevo , održanoj 25.09.2003. godine, donesen Zakon o proglašenju zaštićenog pejzaža Bijambare.

Na prosječnoj nadmorskoj visini od 950 metara nalazi se gusta zimzelena šuma sa različitim vrstama borova, koja obiluje svježim zrakom. Tu su također i predivni pašnjaci kojima protiču dva potoka i pritom stvaraju mala jezerca koja poniru pod zemlju.

Obzirom da se nalazi u kraškoj regiji, ovo područje je bogato kraškim pojavama kao što su kraški ponori, vrtače, i što je najvažnije, šest poznatih pećina. Zaštićeno područje je privlačno za sve one koji se bave speleologijom, šetanjem u prirodi, biciklizmom, jahanjem konja, planinarenjem, alpinizmon, pecanjem, lovom, skijanjem, prikupljanjem trava i gljiva.

Najveću atrakciju ovog područja zasigurno predstavlja pristup pećinama koje su lijepo grupirane. U tri horizonta nalazi se pet pećina koje imaju svoje ime i koje su poznatije, ali tu je također i jedna pećina bez imena koja je vjerovatno još nedovoljno istražena. Najveća pećina zove se Glavna bijambarska pećina.

Glavna pećina je dosta velika, i njena dužina iznosi 420 metara sa četiri velika hodnika čiji prečnik doseže i do 60 metara, a koji su visoki i preko 30 metara. Jedan od hodnika se zbog svoje impresivne veličine najčešće naziva „koncertna dvorana“. Pećina je bogata oblicima pećinskog nakita kao što su stalaktiti, stalagmiti, draperije, bigrene kade, stubovi i slično. Trenutno je nastanjena kolonijom šišmiša i cvrčaka, a moguće je naći i druge stanovnike. Nakon kratkih istraživanja 1967. godine, u Gornjoj bijambarskoj pećini pronađen je alat za obrađivanje kamena i ostatak pećinskog čovjeka.

Blizina „Etno Begovog sela“, turistička tradicija i prirodna ljepota, čine ovu lokaciju posebno interesantnom za sve posjetioce, od djece školskog uzrasta do ekipa u potrazi za rekreacijom, od stranih turista pa do istraživača iz različitih oblasti nauke.

Informacija i Rezervacije

Ukoliko želite da se upoznate detaljnije sa našim uslugama i ponudom ili da napravite rezervaciju za Va i Vaše društvo, molimo Vas da nas kontaktirate klikom na link ispod.

Kontakt